مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

برنامۀ مهاجرت به انگلستان ( مهاجرت از طریق سرمایه گذاری انگلستان )، جهت جذب سرمایه گذاران برگزیده وخانواده شان، در سال ۱۹۹۴ توسط دولت این کشور طراحی شده است. متقاضیان میتوانند با سرمایه گذاری قابل توجهی شامل شرایط این برنامه بشوند.مدیر تام اختیار نمایندگی شرکت خارجی توانند از طریق وکیل انگلیسی بر اساس قانون اداره مهاجرت به انگلستان درخواست برای اقامت بدهند .

برای مهاجرت به انگلستان سرمایه گذاری 200.000 پوند باید یک طرح تجاری ارائه داده شود که نشان دهد با شرکت تجاری می تواند پیشرفت مثبت داشته باشد.

برای مهاجرت به انگلستان سرمایه گذاری 1.000.000 پوند باید مقدار750.000.00 سهام از بورس لندن واز سهام شرکت های دولتی خریداری کند ومانده 250.000.00 به دلخواه سرمایه گذاری کنند.

همه کارهای مهاجرت به انگلستان توسط وکیل انگلیسی به پایان خواهد رسید.

مشاوره رایگان

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۰۰۴۴۲۰۳۲۸۶۰۵۰۹ و ۰۰۴۴۷۹۹۹۵۴۱۸۲۱ تماس گرفته یا بر روی لینک زیر کلیک کنید و شماره تماس خود را ارسال نمایید، با شما تماس خواهیم گرفت.