پذیرش نمایندگی خدمات مهاجرتی شرکت ما ( Bahar Gate LTD )

با تشکر از علاقه مندی شما به همکاری با ما ( Bahar Gate LTD )، به منظور گسترش و ارتقای هرچه بیشتر سطح کیفی خدمات، ما ( Bahar Gate LTD ) متقاضیان و نمایندگی فعال از مناطق مختلف ایران و جهان را پس از بررسی تائید کرده و پشتیبانی میکند. اخذ نمایندگی شرکت ما ( Bahar Gate LTD ) با تکمیل و ارسال فرم مربوطه به دفتر مرکزی ما در آلمان امکان پذیر است.شناخت فلسفه کاری و سوابق فعاليت شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ما ( Bahar Gate LTD ) به منظور اعطای نمايندگی به اشخاص حقيقی وحقوقی در اقصا نقاط جهان، از فرم نمایندگان استفاده کرده است که اعتبار متقاضيان را توسط آن ارزيابی کرده و در صورت واجد شرايط بودن، پس از عقد قرارداد، جواز فعاليت و تبليغات صادر ميکند. موارد مورد توجه اين سازمان عبارتند از:

• ثبت رسمی و قانونی اشخاص حقوقی وسابقه فعاليت ايشان
• حوزه فعاليت و رشته و نوع تخصص متقاضی، وجود دفاتر فعال ،موقعيت وفضای تحت اختيار متقاضی.
• اطمينان از عدم سوء پيشينه اشخاص حقيقی و حقوقی
• حجم آماری و نوع فعاليت مورد نظر متقاضی در ارتباط با شرکت ما ( Bahar Gate LTD )
• در صورت داشتن سابقه فعاليت در زمينه مهاجرت به آلمان يا کشورهای ديگر، افراد و شرکت های وابسته و حجم، نوع، و سابقه ارتباط با اشخاص مذکور. در صورت توقف در ارتباط با اين اشخاص، دلايل توقف فعاليت شما با اين اشخاص

پس از امضاء قرارداد وتبادل مدارک، ما ( Bahar Gate LTD ) طی نامه ای دريافت مدارک وتائيد قرارداد را به شما اطلاع خواهد داد. شرکت ما ( Bahar Gate LTD ) با ارسال مجوز و خوش آمد شما به خانواده بزرگ خود، تسهيلات مورد نياز جهت استفاده از سايت بين المللی شرکت، اطلاعات به روز رسانيده از قوانين، شرايط، و فعاليت های ما ( Bahar Gate LTD ) در اختيار شما قرار ميگيرد. ما ( Bahar Gate LTD ) جهت پشتيبانی و کمک به ترقی نمايندگان ازابزار وروشهای گوناگون بهره می جويد. شرکت ما ( Bahar Gate LTD ) با معرفی نمايندگان به جامعه کارشناسان مهاجرت آلمان در راه ايجاد سوابق تجاری و خدماتی نمايندگان در مراکز اطلاعاتی مهم آلمان قدم بر ميدارد.
تعهدات نمايندگان به ما ( Bahar Gate LTD ) که به وضوح در قرارداد ذکر شده است جهت حفاظت از منافع طرفين و مشخصاً مهاجرين وضع شده و اجرای مفاد قرارداد بدون استثناء الزامی ميباشد. تعهد نمايندگان به قرارداد و احترام به قوانين موجود در آلمان و ايران در خصوص اين همکاری ضروری بوده و نقش بسزائی در روابط دراز مدت ما ( Bahar Gate LTD ) با نمايندگان و اشخاص حقيقی و حقوقی مرتبط با ايشان دارد. مجوز صادره در صورت تخلف و عدم رعايت مفاد قرارداد توسط نماينده مربوطه، قابل توقيف بوده و هر گونه شکايتی از نماينده توسط ارباب رجوع و موکلين ما ( Bahar Gate LTD ) به طور جدی بررسی و رسيدگی ميشود.

تا زمان اعطای نمايندگی و دريافت جواز از ما ( Bahar Gate LTD ) شما ميتوانيد از کميسيون موقت برای پرونده های معرفی شده سود جسته واعتبار قابل دريافت را در سابقه خود منظور کنيد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های : ۰۰۴۴۲۰۳۲۸۶۰۵۰۹ تماس بگیرید یا بر روی لینک روبرو کلیک کنید.