مهاجرت به کانادا به روش تخصص

مهاجرت به کانادا به روش تخصص را در این مقاله به طور کامل بررسی میکنیم.

“ورود سریع” نام سیستم جدید مهاجرتی در کانادا است. این شیوه مهاجرت به کانادا به روش تخصص نام دارد که متقاضیان را بر اساس توانایی و مهارتشان امتیاز بندی می کند.

“ورود سریع” یک فرآیند کاملا الکترونیکی بوده که مربوط به دولت یا کارفرمایان است.متقاضیان باید با استفاده از آن اقدام به تشکیل پرونده کرده و به عنوان نیروی متخصص در کانادا فعالیت کنند و کارت اقامت این کشور را به دست آورند.

در سیستم مهاجرت به کانادا به روش تخصص ، مهمترین فاکتوری که وجود دارد و با بودن آن کار قبولی متقاضیان را تضمین می نماید ، داشتن پیشنهاد کاری از کار فرمای کانادایی یا  “job offer” است.این فاکتور به تنهایی دارای 600 امتیاز از 1200 امتیاز ممکن است.

متقاضی که قصد مهاجرت به کانادا را داشته و پیشنهاد کاری دارند ، احتمال قبولی و دریافت اقامت آن بسیار زیاد است.

کلیه متقاضیان باید یکی از این سه شرط زیر را دارا باشند:

1-حداقل یک سال سابقه کار در یکی از مشغال مدیریتی ، تخصصی یا نیمه تخصصی(از سال 2015 دیگر لیستی برای این مشاغل وجود داراد و کلیه متقاضیان می توانند اقدام نمایند) .

2-یک درخواست معتبر از یک نفر کارفرمای کانادایی

3-مدرک IELTS جنرال با حداقل نمره 6 در تمامی موارد

4-کسب حداقل 67 امتیاز در آزمون ارزیابی مهاجرت تخصصی فدرال کانادا

همچنین شما میبایست دارای پس انداز نقدی باشید که مبالغ آن به صورت زیر است :

یک نفر : 11,824$

یک نفر و همسر : 14,720$

زوج و یک فرزند : 18,097$

زوج و دو فرزند : 21,971$

زوج و سه فرزند : 24,920$

زوج و چهار فرزند : 28,105$

زوج و پنج فرزند یا بیشتر : 31,291$

در صورتی که شما نیز قصد مهاجرت به کانادا به روش تخصص را دارید ، می توانید با تماس گرفتن با مشاورین ما شرایط آن را بررسی کرده و در نهایت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

مهاجرت به کانادا به روش تخصص

از مقالات قبلی ما دیدن نمایید :

مهاجرت به کانادا به شیوه سرمایه گذاری