چرا مهاجرت به آمریکا یا کانادا برای مردم با ارزش است؟

مهاجرت به آمریکا و همچنین مهاجرت به کانادا را از دیدگاه مردم بررسی کنید.

هر ساله تعداد زیاد از مردمان کشور های جهان سوم برای بهبود و ارتقا سطح زندگی خود اقدام به مهاجرت می کنند.برای مثال بسیاری از این افراد تصمیم به مهاجرت به آمریکا را می گیرند.برخی نیز مهاجرت به کانادا را گزینه مناسب تری می دانند.

آماری که برای ما ایرانی ها وجود دارد اینطور نشان می دهد که تا سال 2013 حدود یک ملیون و 60 هزار ایرانی به خارج از ایران مهاجرت کرده اند.که در این بین بیشترین تعداد مهاجرت مربوط به آمریکا بوده که 390 هزار نفر مهاجر ایرانی را جذب خود کرده است.

یافتن فرصت های شغلی یکی از مهم ترین دلایل مهاجرت به کانادا یا آمریکا بوده است…

در کشور های در حال توسعه مانند ایران ، رشد جمعیت بسیار بالاست و در عین حال میزان توسعه ی علمی پایین بوده و رقم دستمزد ها نیز بسیار پایین است.در حالی که در کشور های پیشرفته ای مانند آمریکا یا کانادا ، سطح دستمزد ها بالاتر بوده و در نتیجه فرصت های شغلی بیشتری نیز برای آنها وجود دارد.نتیجه ی این موضوع مهاجرت بسیاری از نیرو های کار از کشور های درحال توسعه به کشور های توسعه یافته است.

مهاجرت به آمریکا

عده ی دیگری از مهاجران ، متخصصان هستند…

گروه دیگری از این افراد قصد مهاجرت به آمریکا یا کانادا را می کنند متخصصان هستند.اما چرا متخصصان ؟

زیرا این کشور ها هر مهاجری را نمی پذیرند.در واقع کشور هایی مانند آمریکا و کانادا سیستم امتیاز دهی به مهاجران دارند که بر اساس آن مهاجران را می پذیرند.

امتیازی که هر مهاجر می گیرد وابسته به نوع تخصص ، میزان تحصیلات ، سن افراد ، توانایی ها و مهارت های آنان و میزان پولی که با خود به همراه می آورند تعیین می شود.به عبارتی این موضوع بررسی می شود که در صورت ورود یک مهاجر ، چقدر به ارزش افزوده و اقتصادی برای کشورشان داشته باشند.

برای ما مردم مهاجرت به آمریکا و همچنین مهاجرت به کانادا ، می تواند یک فرصت استثنایی برای ارتقا و بهبود وضع زندگی و وضع شغلیمان باشد.

مهاجرت به کانادا

درصورت نیاز به مشاوره برای مهاجرت به کانادا و آمریکا می توانید با ما تماس حاصل نمایید تا بهترین راه را به شما پیشنهاد کنیم.