کارت های اعتباری بین المللی

کارت های اعتباری بین المللی : ویزا کارت و مستر کارت طرح شتاب جهانی هستند جدید و همه گیر در عرصه مبادلات بین المللی و بازرگانی, به دلیل در دسترس بودن اینترنت