سرمایه گذاری جهت اقامت مالتا

اقامت دائم مالتا از طریق سرمایه گذاری ، جهت دریافت اقامت اروپا

مالتا یک زیرساخت تجاری خوب را ارائه داده و خود را به عنوان یک مرکز تجارت بین المللی موثر در 15 سال گذشته قرار داده است و تبدیل به یک مکان جذاب برای اقامت شده است، زیرا کیفیت زندگی بالایی به ساکنان آن ارائه می دهد. شهروندان غیر بومی می توانند اقامت اروپا را از برنامه اقامت دائم مالتا و با سرمایه گذاری دریافت کنند.


برنامه اقامت مالتا شامل  افرادی می شود که ملک را خریداری یا اجاره می کنند، خرید ملک به ارزش 220 تا275 هزار یورو – اجاره سالانه ملک  بین 8750 تا 9600 یورو در سال ( با توجه به موقعیت).

متقاضیان باید ثابت کنند که منبع درآمد پایدار و منظم دارند که میتوانند بدون نیاز به کار و یا  منبع دیگه از کشور مالتا، زندگی خود و خانواده خود را مدیریت کنند. متقاضیان اقامت مالتا همچنین باید پوشش بیمه درمانی را در کل اتحادیه اروپا داشته باشند.

پیش از دریافت اقامت اروپا ، شما میبایست اقامت دائم مالتا خود را دریافت نمایید .مدت زمان پردازش درخواست اقامت مالتا معمولا دو ماه است،  می توان گفت این برنامه یک دوره بسیار کارآمد در مقایسه با سایر برنامه های اقامت می باشد.
متقاضیانی که اجازه اقامت دریافت کردند، می توانند برای شهروندی اقدام کنند به شرط این که 4 سال از 6 سال را در اقامت مالتا داشته باشند، گرچه گرفتن شهروندی مالتا دشوار می باشد.پس از آن می توانند جهت اقامت اروپا اقدام نمایند

اقامت دائم مالتا

بخشی از ویژگی های اقامت دائمی مالتا
نوع ویزا اجازه اقامت
فریم زمان 3 ماه
الزامات داشتن ملک در مالتا با استفاده از یکی از روش های اعلام شده. الف) خرید ملک به میزان حداقل 220 هزار یورو- اگر ملک در گوزو یا مالتای جنوبی باشد  یا خرید ملک به میزان 275 هزار یورو در هرجای دیگه. ب) اجاره ملک به میزان  9600 یورو سالانه در مالتا یا اجاره ملک به میزان 8750 یورو سالانه در مالتای جنوبی یا گزو
مالیات 15 درصد مالیات بر درآمد خارج از مالتا که به مالتا انتقال داده می شود- بدون مالیات ارثیه- بدون مالیات بر سود سرمایه بر اموال غیر منقول اگر مالک آن به عنوان ملک اصلی و برای سه سال در آن اقامت داشته باشد.
سالها برای واجد شرایط بودن برای شهروندی 4 سال از 6 اقامت داشته باشد، اما دریافت آن آسان نیست، مگر این که از طریق سرمایه گذاری برای شهروندی اقدام کند.
زبان برای شهروندی بله
اقامت دائم مالتا بله
ملزومات دیگر منبع پایدار درآمد
تابعیت دوگانه بله

البته شما دوستان عزیز میتوانید در صورت علاقه برای مهاجرت به کانادا نیز اقدام نمایید.