برنامه سرمایه گذاری جهت مهاجرت به کانادا

برای سرمایه گذاری جهت مهاجرت به کانادا شرایط زیر ضروری می باشد:

  • اقامت به صورت فردی یا با همسر با سرمایه حداقل 16 میلیون دلار کانادایی که قبل از 6 ماه از تاریخ درخواست برای مهاجرت به کانادا ، بدست آورده باشد
  • دارای تجارب قبلی در کسب و کار صنعتی یا حرفه ای کسب و کار یا سرمایه گذاری، که در آن کارکنان به غیر از سرمایه گذار
  • منظور از سابقه مدیریتی مدت زمانی است که حداقل 2 سال در زمان 5 ساله درخواست ، شامل کارهایی در زمینه برنامه ریزی، مدیریت، کنترل منابع مالی و انسانی تحت نظر شما باشد. مدت زمان دوره آموزشی کارآموزی و یا گرفتن مدرک جز این زمان به حساب نخواهد آمد.
  • قصد اقامت در کبک داشته باشد و برای سرمایه گذاری به میزان 800 هزار دلار کانادا با شرکت کارگذار یا مورد اعتماد، قرارداد داشته باشد.
  • در غیر این صورت امکان پرداخت 220 هزار دلار کانادا به جای 800 هزار دلار کانادا برای قرارداد با واسطه مالی با ما جهت مهاجرت به کانادا ، امکان پذیر می باشد.

مزایا

  • بدون مدرک زبانی و دانشگاهی
  • بدون محدودیت سنی
  • در اولین روز اقامت، امکان دریافت کارت سبز وجود دارد.
  • اگر سابقه کار در حوزه تجارت ندارید، ارشد اجرایی هم قبول است.

سرمایه گذاری جهت مهاجرت به کانادا

در صورتی که قصد دریافت اقامت اروپا را دارید نیز می توانید از مقاله ی ما در خصوص اقامت اروپا به شیوه ی سرمایه گذاری دیدن نمایید